Corona-proof op kamp

Als je kind binnen 5 dagen voor vertrek symptomen vertoont, kan hij/zij niet meegaan op kamp.

    Symptomen zijn onder andere: koorts, hoesten,           ademhalingsmoeilijkheden

Kinderen en begeleiders die tot de risicogroepen behoren kunnen niet mee tenzij met een toestemmings-attest van een arts, of tenzij de ziekte onder controle is.

        Per kamp worden bubbels van max 50 personen            gevormd. Zoals gewoonlijk gaat elke tak apart op           kamp. De jongverkenners en jonggidsen zitten op hetzelfde terrein maar zullen volledig gescheiden zijn.

Iedereen van 12 jaar en ouder neemt een mondmasker mee. Dit geldt ook voor jongverkenners en jonggidsen onder 12 jaar.

Elke geplande activiteit duurt best minstens 7 dagen.        De kampen van de kapoenen en beren duren slechts       5 dagen. We vragen dan ook dat zij bij thuiskomst 2          dagen in quarantaine blijven bij hun gezin.

Meer dan anders worden er voldoende momenten 

van rust ingelast. Zo staat ieders immuunsysteem 

klaar voor eventuele indringers!

De gebruikelijke hygiënemaatregelen zullen ook op            kamp aan de orde zijn. We vragen dat iedereen een         genaamtekende drinkbus meeneemt. Naamteken          ook je gamel en bestek als je die meeneemt.

Er wordt iemand ziek op kamp: de verantwoordelijke leiding zal de nodige zorgen opnemen voor de zieke die in quarantaine geplaatst wordt. De ouders komen hun kind halen en gaan zo snel mogelijk

naar de dokter voor een COVID-19 test. In afwachting gelden de social distancing regels voor de bubbel. Bij een positieve uitslag

gaat iedereen naar huis voor 14 dagen quarantaine en dus geen 

deelname aan andere activiteiten voor twee weken.

Bij een negatieve uitslag gaat het kamp verder als voordien.

          Er wordt iemand ziek na kamp: De ouders contacteren zo snel mogelijk een              arts. Bij een positieve uitslag voor COVID-19 zal de arts het contact-                            tracingcenter op de hoogte brengen. Zij zullen verdere stappen nemen adhv.       het contactenlogboek dat de leiding tijdens het kamp bijhoudt.

     Ouders die hun kind komen halen of afzetten worden geacht een mondmasker te        dragen en 1,5m afstand te houden. Blijf indien mogelijk de hele tijd in de auto, zo          minimaliseren we contact. Bij het vertrek van de jongverkenners, jonggidsen en givers wordt verwacht dat ook zij een mondmasker dragen. Zij spreken af aan het          station voor vertrek. Op een fluitsignaal kunnen de scouties een laatste keer

    afscheid nemen en vertrekt de groep naar de wilde Ardennen! Zoals gewoonlijk             zullen de givers 29 juni hun grote rugzak kunnen afzetten aan het lokaal. Er is geen        vijfdaagse, maar de leiding zorgde voor een leuker alternatief.

Voor verdere info over de richtlijnen verwijzen wij graag naar de jeugdwerkregels.

Zit je nog met vragen of bezorgdheden, dan kan je terecht bij de groepsleiding.

  • Black Instagram Icon

©2020 door Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem.