Lidgeld

Als alles goed gaat is de leiding thuis al eens langsgekomen en hebben ze een formuliertje gegeven. Als ze nog niet zijn geweest, springen ze in de loop van komende weken zeker wel eens binnen. Hieronder nogmaals de info over het lidgeld.

Wat moet je doen:

Schrijf het gepaste bedrag voor 18 oktober (2018) over naar BE81 0682 2431 2224 met als vermelding: FAMILIE…+ NAAM KIND 1+ NAAM KIND 2+ …

 

Hoeveel lidgeld schrijf je over:

·     €25 familiale bijdrage

·     €34 voor kind 1

·     €32 voor kind 2

·     €30 vanaf het derde kind

Dit komt voor één scoutie neer op €59, twee scouties €91, drie scouties €121 …

 

Het is ook altijd mogelijk om beroep te doen op sociale tegemoetkoming. Je stuurt dan een mailtje naar grl@scoutsengidsendepinte.be.