Afspraken

Scouting, kicken zonder drugs

Scouts en Gidsen De Pinte – Zevergem steekt het hoofd niet in het zand. Gebruik van verslavende middelen (legaal/illegaal) zorgt voor problemen in de samenleving en dus ook in scouting. Daarom werd op de laatste groepsraad besloten om werk te maken van een degelijk drugbeleid. We hechten er belang aan dat iedereen, ouder, voogd, lid en leiding vooraf op de hoogte wordt gebracht van deze onvoorwaardelijke richtlijnen.

Concreet wordt een twee stappen beleid vooropgesteld:

 

Illegale middelen (cannabis, XTC, cocaïne, etc…)

Dit betekent :

  • geen gebruik en/of bezit van illegale genotsmiddelen binnen de scouts.
  • ook buiten de scouts is het uitgesloten als men herkenbaar is als scout of gids.
  • en het is ook uitgeloten als men zich in of rond de infrastructuur van de scouts bevindt

Indien deze regel door een lid wordt overtreden zal de groepsleiding in samenspraak met de respectievelijke takleiding met het desbetreffende lid praten en wordt er naar de ouders gegaan. Bij een overtreding door een leider leidt dit tot een schorsing. Tijdens een scoutskamp wordt de betrokkene indien mogelijk naar huis gestuurd. Leiding ziet erop toe dat bezoekers/foeriers ook van deze regeling op de hoogte gebracht worden en dat ze zich eraan houden wanneer zij aanwezig zijn op een scoutsactiviteit.

Legale middelen (alcohol, tabak, medicatie,…)

Tot en met de jonggivers is roken en drinken volledig uit den boze. Een eerste maal wordt er gesproken met de betrokkene en diens ouders en bij een tweede maal wordt een schorsing van drie activiteiten opgelegd door de groepsleiding in samenspraak met de respectievelijke takleiding. Tijdens de kampen en weekends wordt, indien mogelijk, het lid naar huis gestuurd. Givers, Jin en leiding maken duidelijke afspreken binnen hun respectievelijke groep. Roken en drinken van alcoholische dranken mag geen gewoonte worden en is en blijft hoogstens occasioneel. Drinken onder de 16 jaar is illegaal (eerste & en enkele tweede jaar givers mogen dus niet drinken). Misbruiken worden bij herhaling ook hier gesanctioneerd met een schorsing van drie activiteiten, bepaald door de groepsleiding in samenspraak met de respectievelijke takleiding.

Het gebruik van alcohol bij leiding kan en mag op voorwaarde dat er geen sterke drank wordt gedronken. Sterke drank en dronkenschap zijn volledig uit den boze, uitzonderingen bepaald in samenspraak met de groepsleiding. Er wordt geen alcohol genuttigd tijdens activiteiten. Er is ook altijd minstens één BOB (persoon die wat alcoholpercentage betreft, binnen het wettelijk kader valt en in het bezit van een rijbewijs) en een “bobette”(persoon die wat alcoholpercentage betreft, binnen het wettelijke kader valt). Misbruiken worden gesanctioneerd met een schorsing van drie activiteiten of anders bepaald door de groepsleiding. Roken kan en mag, maar het is ten strengste verboden om dit in de scoutslokalen (materiaalkot is ook een lokaal) en/of bij leden te doen. Misbruiken worden gesanctioneerd met een onmiddellijke schorsing, bepaald door de groepsleiding. Deze regeling geldt voor iedereen, leden en leiding, vanaf dit scoutsjaar totdat een nieuwe regeling wordt goedgekeurd in een groepsraad. Gelezen en goedgekeurd op 17.07.2016, De drugsnota werd ondertekend en opgehangen in het leiderslokaal. Wie leiding wordt gaat hier automatisch mee akkoord.